การศึกษา,สถาบัน

-
เรียนต่อ, ต่างประเทศ, ปริญญาโท, ทุนการศึกษา
เรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย,เรียนระยะสั้นที่ออสเตรเลีย,เรียนภาษาระยะสั้น,Canterbury college
เรียนต่อ, ต่างประเทศ, แคนาดา, ภาษา, หนัง, กราฟิก
เรียนต่ออเมริกา,เรียนภาษา,เรียนต่อต่างปรระเทศ
เรียนต่อ, ต่างประเทศ, เกาหลี, งานสัมมนา, บริหารธุรกิจ


ddd

การศึกษา,สถาบัน

ธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม
ธุรกิจแฟรนไชส์สถาบันคณิตศาสตร์แมทเนเซียม
440,000 บาท

ขายกิจการสถาบันสอนศิลปะเด็ก
ขายกิจการสถาบันสอนศิลปะเด็ก
350,000 บาท

ด่วนขายกิจการกวดวิชาถูกๆ ในบิ๊กซี ลาดพร้าว
ด่วนขายกิจการกวดวิชาถูกๆ ในบิ๊กซี ลาดพร้าว
300,000 บาท

ขายกิจการสถานที่กวดวิชา พร้อมอุปกรณ์
ขายกิจการสถานที่กวดวิชา พร้อมอุปกรณ์
290,000 บาท

ขายโรงเรียนคณิตศาสตร์และภาษาจีน
ขายโรงเรียนคณิตศาสตร์และภาษาจีน
450,000 บาท