การศึกษา,สถาบัน

เรียนต่อ, ต่างประเทศ, อเมริกา, ภาษาอังกฤษ, งานสัมมนา
ิติวเตอร์,เรียนพิเศษ,สอนภาษา,ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส
เรียนต่อ, ต่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ, โปรโมชั่น
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย,  รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, ประมวลผล SPSS, รับทำวิจัย,  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, ร
รับทำวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสรุปผลงานวิจัย, รับทำงานวิจัย, รับสรุปผลวิจัย, รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS
จัดอบรมมัคคุเทศก์บัตรบรอนซ์เงิน,มัคคุเทศก์ทั่วไป,วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,จัดอบรมมัคคุเทศก์,มัคคุเทศก์
-
เรียนต่อ, ต่างประเทศ, ปริญญาโท, ทุนการศึกษา
ddd

การศึกษา,สถาบัน

เปิดอบรมหลักสูตร 3D Studio Viz 36 ชั่วโมง ที่ ArtDesign
เปิดอบรมหลักสูตร 3D Studio Viz 36 ชั่วโมง ที่ ArtDesign
5,890 บาท

“Understanding OTDR” รุ่นที่ 12
“Understanding OTDR” รุ่นที่ 12
4,500 บาท

สอนภาษาอังกฤษโคราช นครราชสีมา 3 steps กับ JUIZIAY
สอนภาษาอังกฤษโคราช นครราชสีมา 3 steps กับ JUIZIAY
1,000 บาท

เทคนิคการขาย แบบการตลาดเชิงรุก
เทคนิคการขาย แบบการตลาดเชิงรุก
2,000 บาท

AMAZING TOEICTOEFLIELTSCU-TEPTU-GETSATWriting ต้อนรับ AEC ย่านบางเข4rer
AMAZING TOEICTOEFLIELTSCU-TEPTU-GETSATWriting ต้อนรับ AEC ย่านบางเข4rer
100 บาท

“AutoCAD”
“AutoCAD”
7,500 บาท

ทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ํา Boiler Technology
ทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ํา Boiler Technology
2,500 บาท

การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 12
การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 12
5,000 บาท

การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle” รุ่นที่ 2
การเขียนโปรแกรม PHP ร่วมกับ Oracle” รุ่นที่ 2
6,000 บาท

“เทคโนโลยี Fiber To The Home” รุ่นที่ 9
“เทคโนโลยี Fiber To The Home” รุ่นที่ 9
4,500 บาท